ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 15.11.2020 r.

Dostawa oprogramowania do modelowania pracy i projektowania układów instalacji OZE