ZAPYTANIE OFERTOWE nr 36/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 11.02.2021 r.

Dostawa oprogramowania do modelowania pracy i projektowania układów instalacji OZE