ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018
z dnia 06.12.2020 r.

Dostawa oprogramowania do modelowania pracy i projektowania układów instalacji OZE