Skip to content Skip to footer

Audyt energetyczny budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Trzydniowe warsztaty przygotowujące do wykonywania audytów energetycznych budynków i świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Czas trwania:3 dni (24h)Cena:2.900,00 zł netto/ osoba (3.567,00 zł brutto/ osoba)Cena obejmuje:udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad, certyfikat o ukończeniu szkolenia,Poziom:Podstawowy. Nie ma żadnych formalnych wymogów uczestnictwa w szkoleniu. Wymagania dla osób chcących sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków: określono w UstawieLimit miejsc:10Kontakt:iwona.pula@enms.plTelefon:533 346 343Share

Przy udziale większej ilości osób z jednej firmy udzielamy korzystnych rabatów. Szkolenie może być również przeprowadzane w formie zamkniętej, dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji, w terminie dogodnym dla przedsiębiorstwa.

Najbliższy termin szkolenia to: 11-13.09.2023 r.

Cele szkolenia
 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań ustawodawstwa krajowego i UE w zakresie racjonalnego gospodarowania energią
 • Nabycie lub poszerzenie wiedzy na temat terminologii, wymagań i zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 i korzyściami wynikającymi z jego wprowadzenia w organizacji, w tym: zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia dokumentacji wymaganej w Systemach zarządzania energią zgodnych z ISO50001
 • Zdobycie praktycznych umiejętności opracowywania Przeglądów energetycznych spełniających wymagania Normy ISO 50001
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania energii oraz optymalizacji działania układów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, parowych, maszyn i urządzeń, pieców przemysłowych, sieci i wymienników ciepła, silników elektrycznych i napędów, gospodarki chłodniczej, zużycia energii w układach sprężonego powietrza.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie przeprowadzania analiz ekonomicznych dotyczących projektów proefektywnościowych.
 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat analitycznych metod monitorowania i modelowania efektywności wykorzystania energii, zapoznanie z przykładowymi aplikacjami i programem informatycznym
 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy z programów krajowych i unijnych na działania proefektywnościowe
Ramowy program szkolenia
 1. Wymagania prawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej budynków – aktualnie obowiązujący stan prawny.
 2. Zasady sporządzania Audytu energetycznego budynku i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
 3. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła.
 4. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę.
 5. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej.
 6. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku.
 7. Metodyka obliczeń.
 8. Podstawy i zasady audytu energetycznego.
 9. Optymalizacja wykorzystania energii w poszczególnych obszarach: oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, maszyny i urządzenia, klimatyzacja, wentylacja, ciepło technologiczne, sprężone powietrze.
 10. Odnawialne źródła energii i przykłady wykorzystania.
 11. Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej.
 12. Przygotowanie audytu energetycznego – warsztaty.
 13. Analityczne metody monitoringu i modelowania efektywności wykorzystania energii usprawniające przepływ informacji i pozwalające na sprawne podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 14. Egzamin wewnętrzny (test wiedzy + sporządzenie szkoleniowego audytu energetycznego).

Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna zajęć prowadzona będzie w formie analizy case studies i warsztatów.

Metody pracy, jakie zastosujemy podczas szkolenia
 • Prezentacja
 • Interaktywny wykład
 • Analiza przypadków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Praca indywidualna nad obliczeniami z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
 • Dyskusja

Uczestnicy o nas:

Tadeusz Krzemień „szkolenie bardzo przydatne i profesjonalnie poprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

Piotr Wróbel „szkolenie jest bardzo przydatne i pomocne w racjonalnym zarządzaniu energią w swojej firmie. Wysoki poziom wiedzy prowadzących sprawił, że można było oprócz wiedzy teoretycznej lepiej zrozumieć temat na podstawie różnorodnych przykładów fizycznych i praktycznych. Na pewno w mojej pracy spróbuję wcielić w życie uzyskaną wiedzę.”

Aplikując na szkolenie akceptujesz jego regulamin.

Subscribe for the updates!

Skip to content