,

Zdobądź dotacje na nasze szkolenia!

Miło nam poinformować, iż od dnia 12 stycznia 2018 r. nasza oferta szkoleniowa dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu zyskują Państwo możliwość uzyskania dofinansowania na organizowane przez EnMS Polska Sp. z o.o. szkolenia.

Oferta szkoleniowa EnMS Polska dostępna jest pod adresem:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=19233

Baza Usług Rozwojowych stanowi ogólnodostępną oraz darmową bazę ofert usług rozwojowych pod postacią m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Usługi w niej zawarte skierowane są zarówno do osób prywatnych, jak i podmiotów instytucjonalnych.

W Bazie znaleźć można usługi komercyjne oraz z możliwością dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby dofinansowanie na daną usługę było możliwe, musi być ona powiązana z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa, a zatem prowadzić do realizacji celów biznesowych lub do podnoszenia kwalifikacji/kompetencji pracowników. W przypadku podmiotów instytucjonalnych, dofinansowanie mogą uzyskać jedynie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Wysokość dofinansowania zależna jest od województwa, jednak nie może być ona mniejsza niż 50% ceny usługi. Oprócz wartości procentowych obowiązują również określone maksymalne stawki przypadające na przedsiębiorstwo, czy też usługę. Forma rozliczania dofinansowania także zależna jest od województwa. W zdecydowanej większości województw obowiązuje zasada refundacji wydatków, co oznacza, iż przedsiębiorca musi sam zapłacić za usługę, a po jej zakończeniu może otrzymać zwrot poniesionych wydatków. W trzech województwach (łódzkie, małopolskie, lubuskie) zastosowano system bonowy, zgodnie z którym przedsiębiorca musi wykupić u Operatora bony, którymi zapłaci za udział w usłudze. Po zakończeniu usługi wykonawca wymienia bony na gotówkę. Ostatnią metodą rozliczenia usługi jest, przyjęty przez województwo śląskie, system kont przedpłaconych. W systemie tym przedsiębiorca otrzymuje indywidualne konto, na które wpłaca środki pieniężne, stanowiące tylko część całkowitych kosztów usługi, resztę dopłaca Operator. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości dofinansowań oraz form ich rozliczenia znaleźć można w zakładce http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!