,

Obowiązek uczestniczenia w certyfikacji ogólnej

W związku z wejściem w życie ustawy o rynku mocy z dn. 8 grudnia 2017 r. określającej zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym, przypominamy o obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli istniejących jednostek wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW.

Obowiązek przystąpienia do certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE. Przedmiotowa fizyczna jednostka wytwórcza jest jednostką przyłączoną do systemu i oddaną do eksploatacji przed rozpoczęciem certyfikacji ogólnej, do udziału której zostanie zgłoszona ta jednostka.

Certyfikacja ogólna jest przeprowadzana w celu uzyskania niezbędnych informacji o jednostkach fizycznych oraz wpisaniu ich do rejestru rynku mocy. Pozyskane informacje służyć będą do przygotowania propozycji parametrów aukcji.

Pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się 3 kwietnia i zakończy się 29 maja 2018 r. a za jej przeprowadzenie odpowiedzialny będzie operator – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Podmioty wpisane do rejestru podczas pierwszej certyfikacji upoważnione będą do wzięcia udziału w certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021-2023 (odbędą się one w listopadzie i grudniu 2018 r.).

Prezes URE może nałożyć kary administracyjne na właściciela jednostki wytwórczej za brak przystąpienia do certyfikacji ogólnej.

EnMS Polska zaprasza do współpracy w ramach uczestnictwa w certyfikacji ogólnej. W kwestiach związanych z rynkiem mocy, zapraszamy do kontaktu z naszym Dyrektorem ds. Inwestycji – Krzysztofem Müllerem.

Kontakt: krzysztof.muller@enms.pl, tel. 533 392 992.