,

Nowe Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo,

EnMS Polska sp. z o.o. w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na działce ewid. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec” do projektu pt.: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18 poszukuje osób zainteresowanych wykonaniem :

  1. instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji, oraz
  2. instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych i przyłącza wodociągowego oraz instalacji C.O.

Zapraszamy Państwa do składania ofert tutaj