,

Nowa wersja standardu zarządzania energią ISO 50001:2018

Nowa wersja normy ISO 50001 ma zostać opublikowana w sierpniu 2018 roku. Obowiązująca aktualnie wersja powstała w 2011 roku. Międzynarodowe standardy, w tym ISO 50001, podlegają cyklicznym przeglądom w celu zapewnienia aktualności i adekwatności wymagań do potrzeb współczesnych organizacji.

Wersja robocza aktualizacji normy ISO 50001 przyjęta została w listopadzie ubiegłego roku. Najistotniejsze zmiany, jakie pojawiły się w nowej wersji to:
– ustrukturalizowanie normy ISO 50001 w oparciu o Aneks SL (strukturę wysokiego poziomu), zapewniający lepszą kompatybilność z innymi standardami systemów zarządzania;
– wprowadzenie udoskonaleń, które zapewnią, że kluczowe pojęcia związane z charakterystyką energetyczną będą jasne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Po opublikowaniu nowej wersji normy, jednostki posiadające certyfikat ISO 50001 będą musiały dostosować swój system zarządzania do nowych wymogów standardu. Zazwyczaj organizacje mają na aktualizacje około 2-3 lata od momentu publikacji normy w nowym brzmieniu.

Zapraszamy do współpracy we wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001, jak również w jego dostosowaniu do wymagań nowej wersji normy.