,

Harmonogram szkoleń otwartych I półrocze 2017 r.

Zatwierdzony został harmonogram szkoleń otwartych planowanych do realizacji w I półroczu 2017 r.

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach dostępne w Zakładce Szkolenia.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – I PÓŁROCZE 2017
Lp. Nazwa szkolenia Czas trwania Najbliższy termin Informacje o szkoleniu
1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów 1 dzień 24 stycznia 2017 r.

20 lutego 2017 r.

14 marca 2017 r.

https://www.enms.pl/szkolenia/wymagania-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej-audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-mechanizm-pozyskiwania-bialych-certyfikatow/

 

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 3 dni 22-24 lutego 2017 r.

25-27 kwietnia 2017 r.

https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-wg-wymagan-normy-pn-en-16247/

 

3. Auditor wewnętrzny systemów zarządzania energią wg ISO 50001 2 dni 30-31 stycznia 2017 r.

23-24 marca 2017 r.

https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/
4. Audytor efektywności energetycznej 2 dni 16-17 lutego 2017 r.

6-7 kwietnia 2017 r.

https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-efektywnosci-energetycznej/
5. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej 6 dni I zjazd: 27-28 marca 2017 II zjazd: 11-12 kwietnia 2017 r.

III zjazd: 20-21 kwietnia 2017 r.

https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-energetyczny-audytor-efektywnosci-energetycznej/

 

6. System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 w praktyce 2 dni 7-8 lutego 2017 r.

11-12 maja 2017 r.

https://www.enms.pl/szkolenia/system-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001-w-praktyce/
7. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy 50001 1 dzień 20 stycznia 2017 r.

10 marca 2017 r.

https://www.enms.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-normy-iso-50001/

 

8. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

– 3 dni

3 dni 6-8 marca 2017 r. https://www.enms.pl/szkolenia/zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie/