,

Grupa EnMS Polska i Evo Group podpisały umowę o partnerstwie strategicznym

Grupa EnMS Polska jest wiodącą na rynku firmą realizującą projekty w zakresie Audytu Energetycznego i Audytu Efektywności Energetycznej, monitorowania zużycia energii oraz wdrażania systemu zarządzania energią. Spółka zrealizowała projekty efektywności energetycznej w największych przedsiębiorstwach w Polsce, liderach swoich branż.

W Grupie funkcjonuje Spółka EnergyBis, która posiada autorski system EnergyBis 4.0. Jest to innowacyjny system informatyczny do monitorowania zużycia i efektywności wykorzystania energii. Unikatowe cechy systemu pozwalają na szybką identyfikację obszarów, w których energia jest wykorzystywana nieefektywnie i podejmowanie uzasadnionych decyzji optymalizacyjnych.

Spółka EnMS Inżynieria realizująca do tej pory ekspertyzy techniczne oraz modernizację urządzeń do projektowania instalacji, realizuje projekt Energy Optima Direct 2.0. System Energy Optima Direct 2.0. to innowacyjne centrum zarządzania relacjami z klientem oraz wykonywania usług. Większość procesów realizujemy w formule direct oraz online, dzięki czemu najlepsi eksperci na rynku realizują usługi optymalizacji energetycznej oraz wykonawstwo instalacyjne i budowlane dla naszych klientów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Evosolutions to wiodąca firma w Polsce oferująca specjalistyczne usługi HR i doradczo-szkoleniowe w B2B. Pomaga  średnim i dużym firmom i osiągać ustawowy  6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością oraz kompleksowo wspiera zatrudnianie tych osób przeprowadzając pełen onboarding. Zespół firmy  wspiera i odciąża również działy kadr w ewidencji pracy,  zarządzaniu i w aspektach formalno–prawnych. Firma stworzyła innowacyjny model biznesowy w ramach którego, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą znacznie ograniczyć lub całkowicie wyeliminować koszty ponoszone z tytułu wpłat na rzecz PFRON zyskując niejako dodatkowe środki inwestycyjne pracowników. Misją firmy Evosolutions jest zlikwidowanie barier społecznych i zawodowych oraz wdrożenie różnorodności kadrowej w organizacjach w myśl hasła: „POMAGAJ I OSZCZĘDZAJ”. Ponadto w ramach Grupy Evo, funkcjonuje spółka EvoEnergy, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie energetyki, w szczególności energii odnawialnej.

Mając na uwadze nowatorskie rozwiązanie Evo Group i Grupy EnMS Polska, a także wspólną filozofię prowadzenia biznesu, polegającą na dostarczaniu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań, Spółki postanowiły nawiązać ścisłą współpracę oferując wspólne rozwiązania na rynku. Do 30 września 2020 roku duże przedsiębiorstwa (pow. 250 pracowników) są zobowiązane do przeprowadzenia obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa, o którym mowa w art.38 ust.2 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016r poz.831). Dla firm jest to koszt kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Dzięki współpracy Evosolutions i EnMS Polska, firmy te mogą skorzystać z usługi hybrydowej: tj. spełnić ustawowy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego finansując jego koszt poprzez oszczędności generowane dzięki eliminacji wpłat do PFRON oraz pomóc osobom z niepełnosprawnością  długoterminowo zyskując dodatkowe środki w budżecie, lojalnych i zaangażowanych pracowników oraz lepszy wizerunek firmy na rynku (CSR). Takie rozwiązanie gwarantuje Klientom Audyt Energetyczny realizowany przez czołową firmę na rynku oraz optymalizację kosztów biznesu  w oparciu o innowacyjne rozwiązanie,  sprawdzone w wielu firmach, w tym międzynarodowych. Co istotne, realizacja usługi procesów ze względu na ograniczenia związane z pandemią, realizowana jest w formie direct i online.

Zapraszamy do współpracy.