,

Ruszył nabór wniosków w programie „CZYSTE POWIETRZE”

Ministerstwo Ochrony Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach programu został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego, ocieplenie domu, wymianę okien, czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i wygenerować oszczędności finansowe. Realizacja programu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

W całym kraju w poszczególnych gminach trwa cykl spotkań dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań edukacyjnych przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski wypełnione elektronicznie lub papierowo do właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.