,

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa – podsumowanie realizacji obowiązku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił Ministrowi Energii podsumowanie realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej,  dotyczącego przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, do dnia 31 grudnia 2017 roku do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych przedsiębiorstwa, przy czym z treści przekazanych zawiadomień wynika, że 127 z tych przedsiębiorców przeprowadziło audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach posiadanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego.

Z zawiadomień tych wynika również, że możliwe do uzyskania średnioroczne oszczędności energii finalnej wynoszą 973 373,597 toe/rok.

Wspomnianym obowiązkiem objęte są duże przedsiębiorstwa, czyli te, które w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc osobno każdy rok) zatrudniały co najmniej 250 osób lub osiągnęły roczny obrót netto na poziomie co najmniej 50 mln euro oraz co najmniej 43 mln euro sumy bilansowej. Termin realizacji pierwszego audytu przedsiębiorstwa upłynął z dniem 30 września 2017 roku. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzać co 4 lata.  Z obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego – pod warunkiem, że w ramach tego systemu w przedsiębiorstwie został przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Kara pieniężna za nieprzeprowadzenie audytu może wynieść nawet 5% przychodu przedsiębiorstwa , osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.