Izolacja zaworów przemysłowych

Myśląc o przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej w obiektach, w których występują procesy technologiczne lub transportowane są czynniki wysokotemperaturowe, ograniczenie strat ciepła instalacji przemysłowych poprzez zastosowanie izolacji na instalacji jest trafnym wyborem. Co jest przyczyną słuszności takiej decyzji? Otóż transport energii jest niezwykle kosztowny a jednostkowe straty energii w zależności od średnicy rurociągów oraz różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem transportowanym i otoczeniem mogą sięgać nawet 90 W/m. Koszt ten może zostać znacznie ograniczony dzięki zastosowaniu materiałów izolacyjnych.

Podczas realizacji inwestycji, jaką jest izolacja rurociągów, armatura przemysłowa jest zazwyczaj pomijana, to właśnie miejsce jest jednak najczęstszą przyczyną występowania strat energetycznych. Problem ten został zauważony i opisany przez naszych zachodnich sąsiadów. Opis strat występujących na nieizolowanej armaturze przemysłowej natrafiamy w literaturze niemieckiej. W normie VDI 4610 wymieniono klasy efektywności energetycznej dla izolacji instalacji technicznych, które przedstawione zostały  poniżej. Analizując rysunek 1 łatwo zauważyć, że izolując jedynie rurociągi instalacji technicznych znajdujemy się w obszarze klasy efektywności energetycznej E.

Rysunek 1 Klasy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych [rys: http://www.fiw-muenchen.de/042012_studie.php]

Zastosowanie izolacji powinno znajdować uzasadnienie w rachunku ekonomicznym. Teza ta znajduje potwierdzenie w słuszności wykonania audytu efektywności energetycznej. Podczas tego zadania audytor wskazuje optymalne rozwiązanie uwzględniające koszty strat energii cieplnej i koszty inwestycji związanych z wykonaniem izolacji. O ile sposób wyliczenia oszczędności energii wynikających z zastosowania izolacji rurociągów instalacji jest powszechnie znany i nie podlega wątpliwości, o tyle w przypadku izolacji pozostałych elementów armatury przemysłowej sytuacja jest już nieco bardziej skomplikowana.

Odpowiedzi na pytanie „Jakie będą oszczędności energii w przypadku izolacji zaworów instalacji przemysłowych?” w pierwszej kolejności szukać należy w międzynarodowej normie PN-EN ISO 12241 „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.” Na wskazaną powyżej normę, powołuje się większość firm zajmujących się izolowaniem instalacji przemysłowych, tu wątpliwości nie ma i wybór wydaje się oczywisty. W normie PN-EN ISO 12241 szczegółowo opisano metody obliczenia przenoszenia ciepła, wykorzystywane podczas obliczeń strat ciepła występujących na rurociągach. Nurtujący temat występowania mostków cieplnych w izolacji rur nie został w niej jednak przedstawiony wyczerpująco. W cytowanej normie nie przedstawiono precyzyjnego sposobu określania długości ekwiwalentnej dla armatury przemysłowej. Norma określa długość ekwiwalentną dla „mostków cieplnych” związanych z instalacją dotyczącą jedynie kołnierzy dla zakresów ciśnienia od PN 25 do PN 100.

Gdzie zatem szukać odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie?

Zespół audytorski EnMS Polska wskazówki odnalazł w amerykańskich normach. Ich zapisy pozwalają na określenie parametrów zaworów w zależności od ciśnienia transportowanego czynnika. W normach znajdziemy również informacje o tym,  jak czynniki zewnętrzne takie jak np. wiatr wpływają na wymianę ciepła pomiędzy transportowanym czynnikiem a otoczeniem.

Warto pamiętać, że izolując armaturę przemysłową możemy ograniczyć straty energii o co najmniej 70%. Wyniki te potwierdzone zostały wielokrotnie przez nasz zespół audytorski.

Jeżeli chcesz przekonać się o słuszności naszych stwierdzeń, szukasz oszczędności w połączeniu z optymalizacją procesów w swojej organizacji  skontaktuj się z jednym z naszych 4 biur – zapraszamy do współpracy!

Literatura:

 1. Plutecki, P. Sattler, K. Ryszczyk, E. Krupa, P. Gajewski, Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych dzięki poprawie izolacyjności, Przedruk artykułu miesięcznika IZOLACJE, nr. 9/2015.
 2. PN-EN ISO 12241 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania.
 3. Parczewski, „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”, monografia Instytutu Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
 4. VDI 4610 Blatt 1 Energieeffienz betriebsechnischer Anlagen Warme- und Kalteschutz

Nowe Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo,

EnMS Polska sp. z o.o. w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na działce ewid. 1239/17 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec” do projektu pt.: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18 poszukuje osób zainteresowanych wykonaniem ścian parteru i I piętra, stropu nad parterem wraz ze schodami żelbetowymi oraz stropu nad I piętrem dla budynku usługowego.

Zapraszamy Państwa do składania ofert tutaj

Harmonogram Szkoleń Otwartych I Półrocze 2019

Informujemy iż zatwierdzony został harmonogram szkoleń otwartych planowanych do realizacji w I półroczu 2019 r.

Szczegółowe informacje o każdym z naszych szkoleń znajdą Państwo w zakładce Szkolenia https://www.enms.pl/szkolenia/

Najlepszym potwierdzeniem naszych usług są Państwa opinie:

 

„szkolenie było bardzo przydatne pod względem pozyskania informacji praktycznych i teoretycznych. Prowadzone w formule otwartej pozwala na dyskusje i rozwiewanie wątpliwości. Otwartość prowadzącego na zadawane pytania”

Piotr Kamiński uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

 

„szkolenie idealnie przygotowane dla osób chcących zgłębić zagadnienia efektywności energetycznej, kogeneracji i trigeneracji. Profesjonalne podejście prowadzącego oraz profesjonalnie przygotowanie ze strony EnMS Polska”

Jakub Jeznach uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

 

„szkolenie jest bardzo przydatne i pomocne w racjonalnym zarządzaniu energią w swojej firmie. Wysoki poziom wiedzy prowadzących sprawił, że można było oprócz wiedzy teoretycznej lepiej zrozumieć temat na podstawie różnorodnych przykładów fizycznych i praktycznych. Na pewno w mojej pracy spróbuję wcielić w życie uzyskaną wiedzę.”

Piotr Wróbel uczestnik szkolenia Zarządzanie Energią w przedsiębiorstwie.

 

„szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Pakiet wiedzy merytorycznej popartej praktycznymi przykładami z pewnością pomoże mi w codziennej pracy. Bardzo ciekawe case study …”

Artur Dąbrowski uczestnik kursu Audyt efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

 

„szkolenie bardzo przydatne i profesjonalnie poprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

Tadeusz Krzemień uczestnik szkolenia Zarządzanie Energią w Przedsiębiorstwie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Lp. Nazwa szkolenia Warszawa Mielec Kraków Strona
1. Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów

 

Czas trwania – 1 dzień

11.03.2019

10.06.2019

11.02.2019

13.05.2019

28.01.2019

08.04.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/wymagania-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej-audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-mechanizm-pozyskiwania-bialych-certyfikatow/
2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247

 

Czas trwania – 3 dni

20-22.02.2019

29-31.05.2019

27-29.03.2019

26-28.06.2019

14-16.01.2019

24-26.04.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa-wg-wymagan-normy-pn-en-16247/
3. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001

 

Czas trwania – 2 dni

12-13.03.2019

11-12.06.2019

12-13.02.2019

14-15.05.2019

9-10.04.2019 https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001/
4. Audytor efektywności energetycznej

 

Czas trwania – 2 dni

22-23.01.2019

16-17.04.2019

18-19.02.2019

21-22.05.2019

19-20.03.2019

18-19.06.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-efektywnosci-energetycznej/
5. Audytor energetyczny/ Audytor efektywności energetycznej

 

 

Czas trwania – 6 dni

I zjazd
9-10.05.2019II zjazd
16-17.05.2019III zjazd
23-24.05.2019
I zjazd
24-25.01.2019II zjazd
31.01-01.02.2019III zjazd
7-8.02.2019
I zjazd
7-8.03.2019II zjazd
14-15.03.2019III zjazd
21-22.03.2019
https://www.enms.pl/szkolenia/audytor-energetyczny-audytor-efektywnosci-energetycznej/
6. System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 w praktyce

 

Czas trwania – 2 dni

25-26.02.2019

24-25.06.2019

29-30.01.2019

29-30.04.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/system-zarzadzania-energia-wedlug-iso-50001-w-praktyce/
7. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001

 

Czas trwania – 1 dzień

21-01-2019 14.02.2018

17.06.2019

18.03.2019

20.05.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-systemu-zarzadzania-energia-wedlug-normy-iso-50001/
8. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

 

Czas trwania – 3 dni

4-6.03.2019

3-5.06.2019

7-9.01.2019

1-3.04.2019

4-6.02.2019

6-8.05.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/zarzadzanie-energia-w-przedsiebiorstwie/
9. Audyt efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – metodyka obliczania oszczędności energii

 

Czas trwania – 2 dni

25-26.03.2019

27-28.05.2019

27-28.02.2019

15-16.04.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-efektywnosci-energetycznej-urzadzen-instalacji-elektroenergetycznych-metodyka-obliczania-oszczednosci-energii/
10 Audyt Efektywności energetycznej. Praktyczne aspekty doboru układów kogeneracyjnych.

 

Czas trwania – 4 dni

I zjazd 4-5.04.2019

II zjazd 11-12.04.2019

I zjazd
10-11.01.2019II zjazd
17-18.01.2019 

I zjazd
 6-7.06.2019

II zjazd
13-14.06.2019

https://www.enms.pl/szkolenia/audyt-efektywnosci-energetycznej-praktyczne-aspekty-doboru-ukladow-kogeneracyjnych/

 

Ruszył nabór wniosków w programie „CZYSTE POWIETRZE”

Ministerstwo Ochrony Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach programu został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego, ocieplenie domu, wymianę okien, czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i wygenerować oszczędności finansowe. Realizacja programu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

W całym kraju w poszczególnych gminach trwa cykl spotkań dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań edukacyjnych przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski wypełnione elektronicznie lub papierowo do właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ISO 50001:2018 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała ISO 50001: 2018, zmieniony standard dla Systemu Zarządzania Energią.

Nowa wersja zastępuje dotychczas obowiązujące wydanie z 2011 roku.

Norma ISO 50001:2018 została zmieniona zgodnie ze wspólnymi ramami ISO i strukturą wysokiego poziomu dla standardów systemu zarządzania, co powoduje znacznie łatwiejszą integrację z rodziną certyfikatów systemu zarządzania, takimi jak ISO 9001 i ISO 14001.

Główne zmiany w normie zgodnie z dokumentem ISO/FDIS 50001:

 • W celu zapewnienia zgodności z innymi standardami systemów zarządzania wykorzystano Strukturę Wysokiego Poziomu (ang. High Level Structure),
 • Znacznie bardziej uwypuklono rolę najwyższego kierownictwa;
 • Aktualizacja terminów i definicji i rozszerzenie o nowe, jak na przykład definicję poprawy wyniku energetycznego;
 • Wyjaśnienia dotyczące przeglądu energetycznego;
 • Znormalizowano, ujednolicono oraz dokładniej wyjaśniono wskaźniki wyniku energetycznego (EnPI) i energię bazową (EnB);
 • Uszczegółowiono plany gromadzenia danych o energii i związanych z tym wymagań (wcześniej plan pomiaru energii).

Nowa wersja ISO 50001:2018 wymaga również:

 • określenia czynników wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji,
 • określenia oczekiwań zainteresowanych stron,
 • pełnej identyfikacji szans i ryzyk,

Okres przejściowy dla istniejących certyfikatów wynosi trzy lata. W tym czasie certyfikaty wydane na podstawie ISO 50001:2011 będą respektowane na równi z ISO 50001:2018  , jednak po tym okresie certyfikaty wydane dla wersji z 2011 roku przestaną obowiązywać.

Zapraszamy do współpracy we wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018,  jak również w jego dostosowaniu do wymagań aktualnej wersji normy.

Nowa wersja standardu zarządzania energią ISO 50001:2018

Nowa wersja normy ISO 50001 ma zostać opublikowana w sierpniu 2018 roku. Obowiązująca aktualnie wersja powstała w 2011 roku. Międzynarodowe standardy, w tym ISO 50001, podlegają cyklicznym przeglądom w celu zapewnienia aktualności i adekwatności wymagań do potrzeb współczesnych organizacji.

Wersja robocza aktualizacji normy ISO 50001 przyjęta została w listopadzie ubiegłego roku. Najistotniejsze zmiany, jakie pojawiły się w nowej wersji to:
– ustrukturalizowanie normy ISO 50001 w oparciu o Aneks SL (strukturę wysokiego poziomu), zapewniający lepszą kompatybilność z innymi standardami systemów zarządzania;
– wprowadzenie udoskonaleń, które zapewnią, że kluczowe pojęcia związane z charakterystyką energetyczną będą jasne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Po opublikowaniu nowej wersji normy, jednostki posiadające certyfikat ISO 50001 będą musiały dostosować swój system zarządzania do nowych wymogów standardu. Zazwyczaj organizacje mają na aktualizacje około 2-3 lata od momentu publikacji normy w nowym brzmieniu.

Zapraszamy do współpracy we wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001, jak również w jego dostosowaniu do wymagań nowej wersji normy.

Gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwie i rynek mocy

11 kwietnia 2018 roku w Mielcu odbyło się spotkanie tematyczne: „Gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwie i rynek mocy”, zorganizowane przez EnMS Polska Sp. z o.o. oraz Energia Euro Park Sp. z o.o. Było to pierwsze z cyklu spotkań mających budować dialog pomiędzy odbiorcami i dostawcami usług energetycznych. 

Spotkanie oficjalnie otworzyli Adam Wołosz – Prezes Zarządu Energia Euro Park Sp. z o.o. oraz Marcin Trojnacki – Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o. Gość honorowy Krzysztof Ślęzak – Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu nakreślił zgromadzonym gościom historię Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu oraz możliwości jakie daje przedsiębiorstwom lokalizacja w obszarze SSE Euro Park Mielec. 

Głównym punktem spotkania był panel dyskusyjny w którym wzięło udział sześciu ekspertów: Marcin Trojnacki – Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o, Paweł Dąbrowski – Dyrektor Zarządzający ISOQUAR CEE, Bartłomiej Janik – Dyrektor Regionu w 3N Solutions Sp. z o.o., Michal Wilk – Dyrektor Fabryki Onduline, , Adam  Wołosz – Prezes Zarządu Energia Euro Park Sp. z o.o. oraz mec. Beata Superson-Połowiec reprezentująca Kancelarię Radców Prawnych Połowiec i Wspólnicy Sp. j. Tematem dyskusji była szeroko pojęta gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwie. Wśród panelistów znajdowali się zarówno przedstawiciele odbiorców energii, jak i przedstawiciele firm zajmujących się sprzedażą, dystrybucją oraz świadczeniem usług energetycznych. W trakcie dyskusji zostały przedstawione oczekiwania obu stron odnośnie tego, jak powinna układać się współpraca pomiędzy sprzedawcą usług energetycznych, a ich odbiorcą w kontekście zachodzących zmian na rynku energii. Głos w dyskusji zabrali również zgromadzeni goście, którzy mieli okazję zadać pytania ekspertom.

Włodzimierz Pomierny, Ekspert Biura Rozwoju i Innowacji, ARP S.A. w Warszawie przedstawił możliwości pozyskania dofinansowania w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji, którego działania skoncentrowane są na animacji transferu technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

EnMS Polska Sp. z o.o.  i Energia Euro Park Sp. z o.o. to wielokrotni laureaci Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej – konkursu, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm z regionu Podkarpacia. Paweł Zając – Prezes Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przedstawił ramy konkursu oraz profile nagrodzonych firm, których przedstawiciele byli obecni wśród zaproszonych gości.

Serdecznie dziękujemy partnerom biznesowym i przybyłym gościom za obecność. Zapraszamy na kolejne edycje spotkania.

Obowiązek uczestniczenia w certyfikacji ogólnej

W związku z wejściem w życie ustawy o rynku mocy z dn. 8 grudnia 2017 r. określającej zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym, przypominamy o obowiązku poddania się certyfikacji ogólnej przez właścicieli istniejących jednostek wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW.

Obowiązek przystąpienia do certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE. Przedmiotowa fizyczna jednostka wytwórcza jest jednostką przyłączoną do systemu i oddaną do eksploatacji przed rozpoczęciem certyfikacji ogólnej, do udziału której zostanie zgłoszona ta jednostka.

Certyfikacja ogólna jest przeprowadzana w celu uzyskania niezbędnych informacji o jednostkach fizycznych oraz wpisaniu ich do rejestru rynku mocy. Pozyskane informacje służyć będą do przygotowania propozycji parametrów aukcji.

Pierwsza certyfikacja ogólna rozpocznie się 3 kwietnia i zakończy się 29 maja 2018 r. a za jej przeprowadzenie odpowiedzialny będzie operator – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Podmioty wpisane do rejestru podczas pierwszej certyfikacji upoważnione będą do wzięcia udziału w certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021-2023 (odbędą się one w listopadzie i grudniu 2018 r.).

Prezes URE może nałożyć kary administracyjne na właściciela jednostki wytwórczej za brak przystąpienia do certyfikacji ogólnej.

EnMS Polska zaprasza do współpracy w ramach uczestnictwa w certyfikacji ogólnej. W kwestiach związanych z rynkiem mocy, zapraszamy do kontaktu z naszym Dyrektorem ds. Inwestycji – Krzysztofem Müllerem.

Kontakt: krzysztof.muller@enms.pl, tel. 533 392 992.

Regulamin rynku mocy

Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2018 roku nałożyła na PSE obowiązek opracowania i przedłożenia Prezesowi URE projektu regulaminu rynku mocy (art. 93). W związku z zapisami ustawy, dokument opracowano i przekazano do publicznych konsultacji.

Projekt regulaminu określa:

 • prawa i obowiązki nałożone na uczestników rynku mocy;
 • harmonogram procesów rynku mocy;
 • zasady, organizację i przebieg certyfikacji ogólnej , która odbędzie się w terminie 03–10.04.2018 r., certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
 • procedury dotyczące dostarczania mocy i realizacji rozliczeń;
 • wszelkie informacje zawarte w rejestrze rynku mocy;
 • wytyczne i warunki przeprowadzania aukcji wstępnych oraz aukcji mocy;
 • informacje dla uczestników rynku mocy odnośnie warunków korzystania z rejestru rynku mocy

Zgodnie z treścią Ustawy, Prezes URE wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia regulaminu rynku mocy do dnia 30 marca 2018 r.

EnMS Polska zaprasza do współpracy w ramach uczestnictwa w certyfikacji ogólnej. W kwestiach związanych z rynkiem mocy, zapraszamy do kontaktu z naszym Dyrektorem ds. Inwestycji – Krzysztofem Müllerem. Kontakt: krzysztof.muller@enms.pl, tel. 533 392 992.

Ustawa o elektromobilności

5 lutego 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowa ustawa przewiduje rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i wsparcie tej technologii w transporcie publicznym. Stwarza również szansę dla polskich przedsiębiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału badawczo-rozwojowego, co przełoży się bezpośrednio na wzrost innowacyjności gospodarki, szczególnie w sektorze energetycznym. Ustawa przewiduje także szereg zachęt dla kierowców pojazdów elektrycznych oraz zasilanych wodorem i gazem ziemnym, m.in. niższą akcyzę za zakup pojazdów elektrycznych, korzystniejszą stawkę amortyzacyjną, a także możliwość darmowego parkowania w strefach płatnego parkowania