Stanowisko:

Specjalista ds. wdrażania Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001

Główne zadania:

 • Udział we wdrożeniach Systemów Zarządzania Energią (SZE) zgodnych z wymaganiami normy ISO 50001 w zakładach przemysłowych i usługowych na terenie całego kraju, w charakterze członka zespołu projektowego lub kierownika zespołu,
 • Przeprowadzanie audytów wstępnych w zakresie spełniania przez przedsiębiorstwa wymagań normy ISO 50001 (analiza luk) i opracowanie z nich Raportów,
 • Projektowanie systemów zarządzania energią optymalnych pod kątem ich użyteczności i skuteczności dla przedsiębiorstw,
 • Opracowanie harmonogramów wdrożeń SZE,
 • Udział w Przeglądach energetycznych i opracowaniu Raportów z Przeglądów energetycznych,
 • Wdrażanie procesu planowania energetycznego w przedsiębiorstwach,
 • Realizacja szkoleń dotyczących wymagań normy ISO 50001, auditowania SZE i poprawy świadomości w zakresie efektywności energetycznej dla zespołów wdrożeniowych, kadry zarządzającej, auditorów wewnętrznych i pracowników przedsiębiorstw,
 • Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących SZE i poprawy efektywności energetycznej,
 • Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Energią i jej integracja z dokumentacją systemów zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach,
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Energią,
 • Doradztwo w przygotowaniu informacji niezbędnych do przeprowadzania Przeglądów zarządzania SZE,
 • Udział w auditach certyfikujących,
 • Uczestnictwo w spotkaniach i wizjach lokalnych u Klientów na terenie całego kraju,
 • Udział w seminariach z zakresu zarządzania energią i systemów zarządzania energią wg ISO 50001, w tym również w charakterze prelegenta.

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość normy ISO 50001 i umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji jej wymagań,
 • Doświadczenie we wdrożeniach systemów zarządzania energią wg ISO 50001 w zakładach przemysłowych – min. 2 zrealizowane projekty lub min. 1-rok doświadczenia na stanowisku Pełnomocnika ds. SZE w zakładach przemysłowych,
 • Ukończony kurs „Auditor wiodący Systemu Zarządzania Energią” lub „Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Energią” potwierdzony certyfikatem
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Umiejętność obsługi Word i Excel na poziomie zaawansowanym,
 • Bardzo wysoka kultura osobista,
 • Samodzielność w realizowaniu i prowadzeniu projektów
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • Gotowość do podróży służbowych, dyspozycyjność
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość wymagań norm ISO 50002 i ISO 50004.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swojej branży
 • Zatrudnienie na umowę o pracę i atrakcyjne zasady wynagradzania
 • Szkolenia wewnętrzne, możliwość ciągłego podnoszenia kompetencji
 • Samochód służbowy w godzinach pracy, telefon służbowy, notebook i narzędzia niezbędne do pracy
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego