Stanowisko:

Kierownik ds. projektów technicznych – Kraków

Główne zadania:

 • zarządzanie projektami z zakresu audytów energetycznych przedsiębiorstw
 • dobór ekspertów do projektów i organizacja zespołów audytowych
 • zarządzanie pracą zespołów audytowych w projektach i nadzór nad stroną techniczną, jakością i terminowością realizowanych projektów
 • uczestnictwo w spotkaniach i wizjach lokalnych u Klientów na terenie całego kraju
 • udział w audytach energetycznych przedsiębiorstw i projektach w zakresie poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, obejmujący wykonywanie wybranych raportów i analiz dotyczących wykorzystania energii w poszczególnych obszarach jej wykorzystania w zakładach przemysłowych, przedstawianie rekomendacji poprawy efektywności energetycznej oraz ich opłacalności; dobór optymalnych rozwiązań; wykonywanie analiz finansowych implementacji rekomendowanych rozwiązań
 • wykonywanie audytów efektywności energetycznej i Raportów z audytów energetycznych przedsiębiorstw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami norm technicznych i wiedzą techniczną
 • udział w seminariach z zakresu zarządzania energią i efektywności energetycznej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność: energetyka, elektrotechnika, mechanika lub inżynieria procesowa (ewentualnie pokrewne)
 • Świadectwa kwalifikacyjne SEP grupy I, II i III na stanowisku dozoru i eksploatacji, w tym uprawnienia do obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 • Min. 5 lat doświadczenia na stanowisku główny energetyk (lub pokrewne) w zakładzie przemysłowym
 • Udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu analiz dot. wykorzystania energii, w tym audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej procesów przemysłowych
 • Wiedza techniczna dotycząca systemów ogrzewania, gorącej wody użytkowej, wentylacji, oświetlenia, sprężonego powietrza, ciepła technologicznego, chłodu technologicznego
 • Znajomość systemów pomiarowych mediów energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepło, para, sprężone powietrze itp.)
 • Doświadczenie w pracy z urządzeniami pomiarowymi, rejestratorami parametrów i automatyką przemysłową
 • Znajomość BAT (best available techniques) z zakresu efektywności wykorzystania energii dla poszczególnych sektorów przemysłu
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows i Linux
 • Umiejętność obsługi Word i Excel na poziomie zaawansowanym, w tym umiejętność przygotowywania MAKR programu excel
 • Umiejętność pisania skryptów narzędziowych w językach javascript, bash i python
 • Bardzo wysoka kultura osobista,
 • Zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów technicznych,
 • Samodzielność, orientacja na wyniki, przedsiębiorczość
 • Umiejętność zarządzania projektami i pracy w zespole, otwartość na nowe wyzwania

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swojej branży
 • Zatrudnienie na umowę o pracę i atrakcyjne zasady wynagradzania
 • Szkolenia wewnętrzne, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Samochód służbowy w godzinach pracy, pakiet sportowy
 • Duże możliwość rozwoju zawodowego