Stanowisko:

Specjalista ds. analiz elektrycznych

Główne zadania:

 • Uczestnictwo w spotkaniach i wizjach lokalnych u Klientów na terenie całego kraju,
 • Udział w audytach energetycznych przedsiębiorstw, przeglądach energetycznych, analizach i projektach mających na celu poprawę efektywności energetycznej w zakładach przemysłowych, w charakterze członka zespołu projektowego lub kierownika zespołu projektowego, obejmujący wykonywanie pomiarów, wykonywanie raportów i analiz dotyczących wykorzystania energii elektrycznej w poszczególnych obszarach jej wykorzystania, przedstawianie rekomendacji poprawy efektywności energetycznej oraz ich opłacalności; dobór optymalnych rozwiązań.
 • Wykonywanie audytów efektywności energetycznej i rozdziałów dotyczących wykorzystania energii elektrycznej w Raportach z audytów energetycznych przedsiębiorstw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami norm technicznych i wiedzą techniczną
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych,  termowizyjnych,  natężenia oświetlenia  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami norm technicznych i wiedzą techniczną oraz wykonywanie raportów  z wykonywanych pomiarów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, specjalność: energetyka, elektrotechnika, automatyka, mechatronika (ewentualnie pokrewne)
 • Świadectwa kwalifikacyjne SEP grupy I, na stanowisku dozoru i eksploatacji, w tym uprawnienia do obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej (bez ograniczenia napięć)
 • 3 lata doświadczenia na stanowisku automatyk, mistrz utrzymania ruchu, elektryk  (lub pokrewne) w zakładzie przemysłowym i/lub udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów elektrycznych.
 • Wiedza techniczna umożliwiająca samodzielne wykonanie analiz dotyczących zasilania zakładów w energię elektryczną, analiz dotyczących zużycia mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej, dobór układów kompensacyjnych mocy biernej, ocena jakości zasilania na podstawie pomiarów, ocena i analiza zużycia energii elektrycznej mierzonych urządzeń produkcyjnych.
 • Znajomość systemów pomiarowych energii elektrycznej.
 • Doświadczenie w pracy z urządzeniami pomiarowymi, rejestratorami parametrów oraz automatyką przemysłową (sterowniki swobodnie programowalne)
 • Umiejętność analizy i interpretacji otrzymanych wyników pomiarów.
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych i technicznych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi Word i Excel na poziomie zaawansowanym,
 • Bardzo wysoka kultura osobista,
 • Zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów technicznych,
 • Samodzielność, orientacja na wyniki,
 • Umiejętność pracy w zespole, otwartość na nowe wyzwania.
 • Mile widziane uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swojej branży
 • Zatrudnienie na umowę o pracę i atrakcyjne zasady wynagradzania
 • Szkolenia wewnętrzne, możliwość ciągłego podnoszenia kompetencji
 • Samochód służbowy w godzinach pracy, telefon służbowy, notebook i narzędzia niezbędne do pracy
 • Pakiet sportowy
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego