Program "Czyste Powietrze"


We wrześniu 2018 roku wystartował nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Program będzie realizowany w latach 2018 – 2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2027 roku. Program „Czyste powietrze” to aż 103 mld zł do wykorzystania na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości, poprzez wzrost efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, w wyniku ich gruntownej termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. Dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji poprawi się również stan środowiska naturalnego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych m.in. na:

● wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
● zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu
● docieplenie przegród budynku
● wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
● montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
● instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
● montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Masz pytania?

Oddzwonimy!

Dofinansowanie


Budując dom, można liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych lub pomp ciepła. Warunek podstawowy otrzymania dotacji:

● dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu;
● dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.


Formy Dofinansowania


Pożyczka

Budżet 39,7 mld złotych

Dotacja

Budżet 63,3 mld złotychDotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
W gminach na terenie całego kraju organizowane są spotkania edukacyjne dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”. Podczas których przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.


KORZYŚCI FINANSOWE- DO 90% DOTACJI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


Wysokość i charakter wsparcia (dotacja czy niskooprocentowana pożyczka) będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI/POŻYCZKI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W ZALEŻNOŚCI OD PROGU DOCHODOWEGO W PRZELICZENIU NA 1 OS. W RODZINIE
JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:


1. Zapoznać się z programem „Czyste Powietrze”, regulaminem naboru wniosków, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich.
2. Zbadać jaki jest stan obecny budynku i jego potrzeby. Te informacje muszą zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW. Ważne! Audyt musi nastąpić przed realizacją przedsięwzięcia. 3. Wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie. Należy pamiętać o wytycznych i liście wymaganych dokumentów. Informacje te zamieszczone są na stronie WFOŚiGW.
4. Po złożeniu wniosku odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi, które są we wniosku.
5. Podpisać umowę o dofinansowanie. WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku. 6. Złożyć wniosek o płatności. Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia.
7. Zakończyć przedsięwzięcie. Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
8. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU TO JEDNO Z NARZĘDZI SŁUŻĄCE DO OTRZYMANIA DOTACJI


Przed złożeniem wniosku kluczową kwestią będzie przygotowanie profesjonalnego audytu energetycznego budynku.
Koszt sporządzenia audytu energetycznego budynku jednorodzinnego jest kosztem kwalifikowanym do kwoty 1000 zł.


Schemat działania przeprowadzenia audytu z EnMS Polska Sp. z o.o. :


1. Określenie potrzeb modernizacyjnych budynku pod kątem możliwości ich dofinansowania z programu „Czyste powietrze” – rozpoczynając od wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy lub ciepło sieciowe;

2. Wybór inwestycji, o dofinansowanie których chcą Państwo się ubiegać;


3. Inwentaryzacja budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi;

4. Wykonanie audytu energetycznego przez naszą firmę. Wykonanie audytu energetycznego wskaże zakres modernizacji koniecznej do wykonania w celu spełnienia wymogów programu oraz przedstawi najkorzystniejsze rozwiązania techniczne celem optymalizacji zużycia energii;

5. Złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW

Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa
oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu.

Zapraszamy do kontaktu


Przemysław Wątroba
E-Mail: przemyslaw.watroba@enms.pl
Tel: +48 533 392 592Tel: +48 343 070 505