Budowa zakończona. Centrum Badawczo Rozwojowe EnMS Polska już działa!

 

 

 

Budowa zakończona. Centrum Badawczo Rozwojowe EnMS Polska już działa! Nasz zespół projektowy rozpoczął realizację agendy badawczej.
Efektem realizacji agendy będzie innowacyjne urządzenie regulacyjne węzłów cieplnych bezpośrednich wykorzystywane do zarządzania zużyciem energii przez obiekty i budynki posiadające przyłącza ciepłownicze bezpośrednie. Urządzenie będzie miało strukturę modułową umożliwiającą zaimplementowanie także w węzłach pośrednich oraz instalacjach wody lodowej.
Tytuł projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich”.
Cel projektu: Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby badań innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich oraz wyposażenie CBR w niezbędne do przeprowadzenia prac B+R urządzenia i aparaturę badawczą.
Wartość projektu: 2 489 520,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 416 800,00 zł