Szkolenia

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247

Audytor efektywności
energetycznej

Audytor energetyczny / Audytor efektywności energetycznej

Obowiązki sektora publicznego wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej

System Zarządzania Energią
według ISO 50001
w praktyce

Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001

Zarządzanie energią
w przedsiębiorstwie

Wymagania ustawy o efektywności energetycznej: audyt energetyczny przedsiębiorstwa, mechanizm pozyskiwania białych certyfikatów

Audyt efektywności energetycznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – metodyka obliczania oszczędności energii

Szkolenia mogą być również realizowane jako szkolenia zamknięte dla konkretnego przedsiębiorstwa, po uprzednim zidentyfikowaniu potrzeb przedsiębiorstwa.

W związku ze zmianami w Ustawie o efektywności energetycznej oraz systemie białych certyfikatów zachęcamy do udziału w wybranej edycji 1-dniowego szkoleniaWymagania Ustawy o efektywności energetycznej i mechanizm białych certyfikatów”. Podczas szkolenia omówione zostaną nowe uregulowania prawne zawarte w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nowa formuła mechanizmu białych certyfikatów oraz możliwe sposoby realizacji obowiązku dotyczącego przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw (audyt energetyczny przedsiębiorstwa, wdrożenie SZE wg ISO 50001).

Firma EnMS Polska posiada Znak Jakości MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych), który otrzymała po zakończeniu kilkuetapowego audytu realizowanych przez nas usług szkoleniowych pod kątem spełniania 22 standardów szkoleniowych, w ramach projektu „PFK-Podmiotowe finansowanie Kształcenia”. Standardy te zostały opracowane wspólnie przez instytucje szkoleniowe i przedstawicieli przedsiębiorstw, tak aby ich wypełnianie zapewniało jak najwyższą jakość prowadzonych szkoleń i uzyskanie efektów szkolenia. System bonów szkoleniowych i weryfikacji firm realizujących dofinansowane szkolenia obejmie w niedługim czasie cały kraj dzięki systemowi RUR (Rejestr Usług Rozwojowych) wprowadzonemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Studia podyplomowe – Zarządzanie energią – audyt energetyczny przedsiębiorstwa

EnMS Polska Sp. z o.o. objęła patronat merytoryczny nad nowym kierunkiem studiów podyplomowych „Zarządzanie energią – Audyt energetyczny przedsiębiorstwa” – uruchomionym przez Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Oferta studiów adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli firm i organizacji, w których koszty zużycia energii stanowią ważną pozycję w corocznym budżecie i/ lub które rozpoczęły lub planują rozpocząć systematyczne działania w zakresie poprawy swojej efektywności energetycznej i redukcji zużycia oraz kosztów energii. Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby osoby pracujące w każdego typu organizacji, przede wszystkich w przedsiębiorstwach, ale również w sektorze publicznym czy spółdzielniach mieszkaniowych nabyły kompleksową wiedzę w zakresie zarządzania energią, możliwości optymalizacji zużycia i kosztów każdego typu energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzania potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie.

Studia przeznaczone są również dla osób nie posiadających jeszcze dużego doświadczenia w tej dziedzinie, ale wiążących z nią swoją przyszłość i pragnących pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów mogą zostać wykorzystane w praktyce zawodowej:

 • Kadry kierowniczej odpowiedzialnej w przedsiębiorstwach za sprawy techniczne
 • Głównego energetyka
 • Kadry technicznej odpowiedzialnej za zarządzanie energią cieplną i elektryczną
 • Kadry inżynierskiej
 • Osoby wyznaczonej do pełnienia w organizacji funkcji auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią lub chcącej taką funkcję pełnić w przyszłości
 • Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Energią
 • Członka zespołu wdrożeniowego Systemu Zarządzania Energią
 • Osoby odpowiedzialnej w organizacji za ochronę środowiska
 • Pracownika jednostki sektora publicznego odpowiedzialnego za zużycie i koszty energii
 • Doradcy ds. energetycznych Prezydentów Miast/ Wójtów
 • Doradcy ds. efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach
 • Audytora energetycznego

Program studiów podyplomowych

 • Prawodawstwo Unii Europejskiej i Polski w zakresie efektywności energetycznej
 • Mechanizm Białych Certyfikatów. Audyty efektywności energetycznej – zasady sporządzania
 • Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 spełniający wymagania Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
 • Systemy Zarządzania Energią wg ISO 50001 – Wprowadzenie
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001
 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001
 • Optymalizacja zużycia energii w poszczególnych obszarach wykorzystania energii
 • Analiza ekonomiczna w projektach efektywności energetycznej
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Audyt energetyczny budynku. Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie energią w jednostkach sektora publicznego
 • Źródła finansowania przedsięwzięć proefektywnościowych
 • Analityczne metody monitorowania efektywności energetycznej. Optymalizacja kosztów zakupu energii

Dowiedz się więcej o kierunku na stronie Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Zachęcamy do doskonalenia i poszerzania umiejętności przy wsparciu naszych ekspertów!